NHỮNG LOẠI CÂY THÍCH HỢP TRỒNG QUANH HỒ CÁ KOI

NHỮNG LOẠI CÂY THÍCH HỢP TRỒNG QUANH HỒ CÁ KOI

Phạm Văn Quảng 12/11/2019

NHỮNG LOẠI CÂY THÍCH HỢP TRỒNG QUANH HỒ CÁ KOI 1. Cần có một vài cây cảnh lớn quanh hồ cá Cây cảnh lớn sẽ như một bình phong cho toàn khung cảnh hồ, tạo nên chiều sâu cho phong cảnh. Thông thường, quanh hồ...